ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΑΝ

Το ΚΕΑN - Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων είναι ένας ανοιχτός κοινωνικός σύλλογος Νέων που αγωνίζεται για τις πανανθρώπινες αξίες, την ειρήνη, την πρόοδο, την ευημερία και την προστασία του περιβάλλοντος.

Ένας από τους στόχους μας είναι και η ενημέρωση των παιδιών και των νέων σε θέματα περιβάλλοντος αλλά και σε ευαίσθητα κοινωνικά ζητήματα όπως είναι και το θέμα της εμπορίας και εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο.

Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας και του Φεστιβάλ Break the chain θα πραγματοποιηθεί στις 24 και 25 Οκτωβρίου η δράση μας που θα εστιάζει στην ενημέρωση και στην ευαισθητοποίηση των μαθητών και των παιδιών που θα επισκεφθούν το Φεστιβάλ.

Ειδικότερα σε πρώτο στάδιο θα πραγματοποιείται μία σύντομη ενημέρωση και πληροφόρηση των παιδιών γύρω από θέματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σχετικά με τον ορισμό της εμπορίας ανθρώπων, με τις μορφές εκμετάλλευσης, με τα χαρακτηριστικά από τα οποία μπορεί να αναγνωρίσει κανείς ένα θύμα εμπορίας καθώς και αναφορικά με τα σημεία στα οποία μπορεί να απευθυνθεί κανείς για τέτοια ζητήματα.

Στη συνέχεια θα δίνονται φύλλα εργασίας με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής τα οποία θα συμπληρώνονται από τα παιδιά. Αφού ολοκληρώσουν όλοι την συμπλήρωση των ερωτήσεων ακολούθως θα πραγματοποιείται συζήτηση αναφορικά με τις σωστές απαντήσεις αλλά και με τις απαντήσεις των παιδιών.

Στη συνέχεια τα παιδιά καλούνται να δημιουργήσουν το δικό τους βραχιολάκι, το οποίο θα φέρει κάποιο μήνυμα σχετικά με την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων.

Θα υπάρχουν κορδέλες διαφορετικών χρωμάτων όπου κάθε χρώμα θα έχει το δικό του συμβολισμό. Στην συνέχεια αφού εξηγήσουμε στα παιδιά ποια έννοια αντιπροσωπεύει το κάθε χρώμα δίνουμε σε αυτά την δυνατότητα να διαλέξουν καθώς και να αιτιολογήσουν την επιλογή τους.

Η δράση μας απευθύνεται σε παιδιά άνω των 12 ετών. Οι δραστηριότητες μπορούν να επαναλαμβάνονται έτσι ώστε να καλύψουν το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό ενδιαφερόμενων μαθητών.

Comments are closed.