ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Η Οργάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών ΜΕΤΑδραση παρουσιάζει έργα ασυνόδευτων παιδιών, τα οποία έχουν βρεθεί στην Ελλάδα μόνα τους από χώρες που πλήττονται από πόλεμο και βία. Αποτελούν μια από τις πλέον ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, με υψηλό κίνδυνο έκθεσης σε κυκλώματα trafficking.

Στις ζωγραφιές τους απεικονίζουν μνήμες της πατρίδας, άλλοτε τραυματικές κι άλλοτε νοσταλγικές, το επικίνδυνο θαλάσσιο ταξίδι από την Τουρκία στην Ελλάδα, τα όνειρά τους και τις ελπίδες τους.

Η ΜΕΤΑδραση παρέχει ένα τρίπτυχο προστασίας για τα ασυνόδευτα παιδιά, συνοδεύοντάς τα από ακατάλληλες συνθήκες ή συνθήκες κράτησης προς κατάλληλες δομές φιλοξενίας, παρέχοντας εξατομικευμένη φροντίδα μέσω των μελών του Δικτύου Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων και επιδιώκοντας την προσωρινή τους φιλοξενία σε οικογενειακό περιβάλλον, όταν είναι εφικτό.

Comments are closed.