ΤΟ TRAFFICKING ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Σύμφωνα με στοιχεία της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας των Η.Ε. (ILO),  περίπου 21 εκ. άνθρωποι  στον κόσμο (3 στους 1000) είναι θύματα εξαναγκαστικής εργασίας  (συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής εκμετάλλευσης).

Αναλυτικά  τα στατιστικά δεδομένα για το trafficking  στον κόσμο σήμερα : http://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/policy-areas/statistics/lang--en/index.htm (ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ /ILO ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ TRAFFICKING-2014)

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/GLOTIP_2014_full_report.pdf (Παγκόσμια Έκθεση του Γραφείου Η.Ε. για τα Ναρκωτικά και Έγκλημα / U.N.O.D.C.  για το Trafficking -2014 )